Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Rejestry i ewidencje

W Gminnym Zespole Oświaty w Nieporęcie prowadzone są następujące rejestry centralne:

1. zarządzeń dyrektora;
2. zamówień publicznych obejmujących zamówienia udzielane w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), co do których nie istnieje wymóg zawarcia pisemnej umowy i nie została taka umowa zawarta;
3. zamówień publicznych, w którym rejestrowane są pisemne umowy zawierane przez Zespół w ramach zamówień publicznych;
4. umów zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej;
5. wydawanych zaświadczeń;
6. wydawanych upoważnień;
7. skarg i wniosków.

Ponadto Zespół prowadzi rejestry, co do których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa oświatowego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Sylwia Mielcarz, data: 24.01.2012 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Mielcarz, data: 27.07.2012 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2012 r., godz. 10.28Sylwia MielcarzEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 12.57Sylwia MielcarzDodanie strony

Strona oglądana: 2117 razy.