Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Informacje nieudostępnione

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną –
ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).


Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
1) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej;
3) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej powinien zawierać:
1) imię i nazwisko (nazwę);
2) adres zamieszkania lub adres e-mail;
3) żądanie udostępnienia informacji publicznej i jej zakresu (ewentualnie wskazanie szczególnej formy udostępnienia informacji).
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Informacja powinna być udostępniona nieodpłatnie (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 15 ww. ustawy)
i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 13 ww. ustawy).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Sylwia Mielcarz, data: 24.01.2012 r., godz. 12.56
Ostatnia aktualizacja:Sylwia Mielcarz, data: 30.07.2012 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.07.2012 r., godz. 08.50Sylwia MielcarzEdycja strony
30.07.2012 r., godz. 08.49Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 10.50Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 10.50Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 10.49Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 10.43Sylwia MielcarzUsunięcie powiązania strony z linkiem
27.07.2012 r., godz. 10.41Sylwia MielcarzEdycja strony
27.07.2012 r., godz. 10.32Sylwia MielcarzPowiązanie strony z linkiem
24.07.2012 r., godz. 11.23Sylwia MielcarzUsunięcie powiązania strony z linkiem
24.07.2012 r., godz. 11.22Sylwia MielcarzPowiązanie strony z linkiem
24.01.2012 r., godz. 12.56Sylwia MielcarzDodanie strony

Strona oglądana: 2163 razy.